Складність: A1 - Початковий

Частина 1 - Англійські слова для початківців, рівень А1

always
завжди
[ˈɔlˌweɪz]
прислівник
A1
about
про
[əˈbaʊt]
прийменник, прислівник
A1
above
вище, вищезгаданий
[əˈbʌv]
прийменник, прислівник
A1
across
через, поперек
[əˈkrɔs]
прийменник, прислівник
A1
action
дія, акція, діяльність
[ˈækʃən]
іменник
A1
activity
діяльність
[ækˈtɪvəti]
іменник
A1
actor
актор, діяч
[ˈæktər]
іменник
A1
actress
актриса
[ˈæktrəs]
іменник
A1
add
додавати
[æd]
дієслово
A1
address
адреса
[ˈæˌdrɛs]
іменник
A1
adult
дорослий, доросла людина
[əˈdʌlt]
іменник
A1
advice
порада, консультація, повідомлення
[ædˈvaɪs]
іменник
A1
afraid
наляканий, зляканий
[əˈfreɪd]
прикметник
A1
after
після
[ˈæftər]
прийменник
A1
afternoon
день
[ˌæftərˈnun]
іменник
A1
again
знову
[əˈɡɛn]
прислівник
A1
age
вік, епоха, старіти
[eɪʤ]
іменник
A1
ago
тому (наприклад, "2 роки тому")
[əˈɡoʊ]
прислівник
A1
agree
погоджуватися
[əˈɡri]
дієслово
A1
air
повітря, провітрювати
[ɛr]
іменник
A1
airport
аеропорт
[ˈɛrˌpɔrt]
іменник
A1
all
все, всі
[ɔl]
визначник, займенник
A1
also
також
[ˈɔlsoʊ]
прислівник
A1
an
Уживається перед словами, що починаються з голосного звуку, або німого h (наприкл., “an apple”, “an hour”)
[æn]
невизначений артикль
A1
amazing
дивовижний
[əˈmeɪzɪŋ]
прикметник
A1
and
та
[ænd]
сполучник
A1
angry
сердитий
[ˈæŋɡri]
прикметник
A1
animal
тварина
[ˈænəməl]
іменник
A1
another
інший, ще
[əˈnʌðər]
визначник/займенник
A1
answer
відповідь, відповісти
[ˈænsər]
іменник, дієслово
A1
any
будь-яки́й
[ˈɛni]
визначник, займенник
A1
anyone
будь-який, хтось, будь-хто
[ˈɛniˌwʌn]
займенник
A1
anything
що-небудь, щось
[ˈɛniˌθɪŋ]
займенник
A1
apartment
апарта́менти, квартира
[əˈpɑrtmənt]
іменник
A1
apple
яблуко
[ˈæpəl]
іменник
A1
April
квітень
[ˈeɪprəl]
іменник
A1
area
площа, район, ділянка, галузь
[ˈɛriə]
іменник
A1
arm
плече, рука; озброювати, озброюватися
[ɑrm]
іменник
A1
around
навколо, близько
[əˈraʊnd]
прийменник, прислівник
A1
arrive
приходити, прибувати
[əˈraɪv]
дієслово
A1
art
мистецтво
[ɑrt]
іменник
A1
article
стаття, предмет
[ˈɑrtəkəl]
іменник
A1
artist
художник, артист
[ˈɑrtəst]
іменник
A1
as
як
[æz]
прийменник
A1
ask
запитати, попросити
[æsk]
дієслово
A1
at
в, на
[æt]
прийменник
A1
August
серпень
[ˈɑɡəst]
іменник
A1
aunt
тітка
[ænt]
іменник
A1
away
геть, далеко
[əˈweɪ]
прислівник
A1
baby
крихітка, дитинка
[ˈbeɪbi]
іменник
A1
back
тому, спина
[bæk]
іменник, прислівник
A1
bad
поганий
[bæd]
прикметник
A1
bag
мішок, торба, багаж
[bæɡ]
іменник
A1
ball
м'яч, куля, бал, танці
[bɔl]
іменник
A1
banana
банан
[bəˈnænə]
іменник
A1
band
смуга, стрічка; банда
[bænd]
іменник
A1
bank
банк
[bæŋk]
іменник
A1
bar
бар, паб; брусок, стойка
[bɑr]
іменник
A1
baseball
бейсбол
[ˈbeɪsˈbɔl]
іменник
A1
basketball
баскетбол
[ˈbæskətˌbɔl]
іменник
A1
bath
ванна
[bæθ]
іменник
A1
bathroom
ванна-кімната
[ˈbæˌθrum]
іменник
A1
be
бути
[bi]
дієслово, допоміжне дієслово
A1
beach
берег
[biʧ]
іменник
A1
beautiful
красивий
[ˈbjutəfəl]
прикметник
A1
because
тому що
[bɪˈkɔz]
сполучник
A1
become
стати
[bɪˈkʌm]
дієслово
A1
bed
ліжко
[bɛd]
іменник
A1
bedroom
спальня
[ˈbɛˌdrum]
іменник
A1
beer
пиво
[bɪr]
іменник
A1
before
до, перед
[bɪˈfɔr]
прийменник
A1
begin
почати
[bɪˈɡɪn]
дієслово
A1
beginning
початок
[bɪˈɡɪnɪŋ]
іменник
A1
behind
за, позаду
[bɪˈhaɪnd]
прийменник, прислівник
A1
believe
вірити, довіряти
[bɪˈliv]
дієслово
A1
below
нижче, під
[bɪˈloʊ]
прислівник, прийменник
A1
best
кращий
[bɛst]
прикметник
A1
better
краще
[ˈbɛtər]
прикметник
A1
between
між
[bɪˈtwin]
прийменник
A1
bicycle
велосипед
[ˈbaɪsɪkəl]
іменник
A1
big
великий
[bɪɡ]
прикметник
A1
bill
законопроект, рахунок, плакат
[bɪl]
іменник
A1
bird
птах
[bɜrd]
іменник
A1
birthday
день народження
[ˈbɜrθˌdeɪ]
іменник
A1
black
чорний
[blæk]
прикметник, іменник
A1
blog
блог
[blɔɡ]
іменник
A1
blond
блондинка
[blɑnd]
прикметник
A1
blue
синій, блакитний
[blu]
прикметник, іменник
A1
boat
човен
[boʊt]
іменник
A1
body
тіло
[ˈbɑdi]
іменник
A1
book
книга; замовляти, резервувати
[bʊk]
іменник
A1
boot
черевик, чобіт; завантаження (операційної системи); багажник (автомашини)
[but]
іменник
A1
bored
нудно
[bɔrd]
прикметник
A1
boring
нецікавий
[ˈbɔrɪŋ]
прикметник
A1
born
народитись
[bɔrn]
дієслово
A1
both
обидва, теж, і той і інший, як...так і...
[boʊθ]
визначник/займенник
A1
bottle
пляшки, розливати
[ˈbɑtəl]
іменник
A1
box
вікно, коробка, затиснути
[bɑks]
іменник
A1
boy
хлопець
[bɔɪ]
іменник
A1
boyfriend
улюблений хлопець
[ˈbɔɪˌfrɛnd]
іменник
A1

Вивчайте ці англійські слова на YouTube:

Нові матеріали на сайті